Glanz Company, firma sprztająca Gdańsk

Usługi konserwacyjne


Obok kompleksowych usług porządkowych GLANZ COMPANY oferuje swoim klientom wykonanie prac konserwacyjnych. Usługi te są niezależne od usług porządkowych i zostają objęte odrębna umowa. W zależności od potrzeb zapewniamy zróżnicowaną obsługę techniczna. Proponujemy między innymi :

-kontrolowanie prawidłowego funkcjonowania nieruchomości i utrzymania jej we właściwym stanie technicznym

-regulowanie i smarowanie samozamykaczy oraz zamków w drzwiach wejściowych do budynku

-drobne prace malarskie a także inne, wynikające z potrzeb Wspólnoty i użytkowania nieruchomości

-wymianę przepalonych żarówek, opraw oświetleniowych, podstawowych bezpieczników i wyłączników w częściach wspólnych

-w przypadku zaistnienia awarii niezwłoczne zabezpieczenie budynku i podjęcie działań w celu zminimalizowania ewentualnych zniszczeń


Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu!

Email:   glanzcompany24@gmail.comMasz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Email:   glanzcompany24@gmail.com